Het Centre de Prévention du Suicide organiseert een fotowedstrijd: De "schoonheid" van het werk

De deelnemers worden uitgenodigd om een beeld in te zenden dat de betekenis uitdrukt die zij geven aan het werk in het algemeen en/of aan hun eigen werk. Dat kan door de expertise van een werkwijze te tonen, of de schoonheid van het resultaat, het belang van collega's, de kwaliteit van de werkomgeving... of, omgekeerd, alles wat op diezelfde vlakken ontbreekt en wat de werknemer belet om die betekenis daarin (terug) te vinden.
Ook een ironische, absurde of ongewone kijk is welkom.

Gratis wedstrijd, open voor iedereen (+18 jaar).
Deelname: ten laatste op 30 november 2014.
Maximaal 2 foto's. Thema : "Schoonheid" van het werk.

Jury van professionele fotografen, journalisten, professionals uit de psycho-medisch-sociale sector.
Juryvoorzitter: Serge Anton.
Tentoonstelling van 5 tot 12 februari 2015 in Tour & Taxis.
Drie wedstrijdlaureaten.

Waarom deze wedstrijd?
Het Centre de Prévention du Suicide wil ons in die context collectief doen nadenken door de betrokken werknemers het "woord" te geven, niet door hun lijden voor het voetlicht te brengen, maar net door hen uit te nodigen de schoonheid van hun beroep te tonen, de zin die ze daarin vinden (of hopen te vinden) of zelfs, als bewijs uit het ongerijmde, de omstandigheden die hen dat beletten.
Zie ook:Waarom foto's?
Het Centre de Prévention du Suicide wou een medium gebruiken dat bijna iedereen kan "aanspreken", dat een universele taal spreekt zonder de gebruiker van dat medium al te kwetsbaar te tonen.
"Tegenwoordig is iedereen fotograaf." Daar schuilt een zekere waarheid in. Het gebruik van fotografie als medium is "gevulgariseerd" en kan gerust wijdverspreid of zelfs universeel worden genoemd. Maar afgezien van "artistieke" overwegingen (wat in professionele kringen een foto tot kunst maakt) blijft het de weerspiegeling van een unieke enigheid (het pleonasme is bewust).
De "kwaliteit" is daarbij van ondergeschikt belang. Elke foto is immers gewoon het resultaat van de keuzes van de maker en die zijn het gevolg van dat ene, kleine detail dat in het oog (en in het hart en de geest) van de fotograaf sprong en dat iemand anders op de afdruk van het beeld misschien niet zal zien.

In het therapeutische proces komt wel eens een taalkundige vergissing voor, maar in de fotografie begaan onze ogen ook wel eens een vergissing. In beide gevallen moeten we naar het persoonlijke verhaal van de fotograaf kijken om ze juist in te schatten, maar evenzeer zeggen ze ook iets over hem... Ook al is hij zich daar zelf helemaal niet van bewust!

De jury
De foto's (voor zover ze voldoen aan de voorwaarden van het onderhavige reglement) zullen worden voorgelegd aan de jury, maar worden ook op een Facebookpagina geplaatst zodat elke deelnemer zijn werk en zijn visie kan inschatten.

Juryvoorzitter:
Serge Anton - professioneel fotograaf - www.serge-anton.com


Jury met 4 stemmen:

Stem 1: Professionele fotografen
Bruno Stevens - www.bruno.photoshelter.com
Denis Erroyaux - www.deniserroyaux.be
Philippe Lermusiaux - www.lermusiaux.be
Benoît Weisgerber - www.benweisgerber.com
Mikael De Plaen Kawende - www.deplaen.net
Stephan Darding - www.stephandarding.com

Stem 2: Professionals uit de psychologische, medische en sociale sector
Dan Kaminski - criminoloog
Thomas Périlleux - socioloog
Daniel Desmedt - psychiater
Philippe Woitchik - etnopsychiater

Stem 3: Journalisten
Nicole Debarre (RTBF)
Chloe Andries - http://canalordinaire.wordpress.com
Anne-Cécile Huwart - http://canalordinaire.wordpress.com
Géraldine Vessière - http://canalordinaire.wordpress.com

Stem 4: Leden van het CPS
Stéphanie De Maere - psychologe
Sylvie-Anne Hye - psychologe.De tentoonstelling
De foto's van de wedstrijdlaureaten en juryleden die wensen deel te nemen, zullen naar aanleiding van de Journées Francophones Internationales en Prévention du Suicide (Internationale Franstalige dagen voor zelfmoordpreventie) van 5 tot 12 februari 2015 worden tentoongesteld in Tour & Taxis. De foto met de meeste likes op Facebook(*) krijgt de "ereprijs" en zal eveneens worden tentoongesteld in Tour & Taxis. De officiële opening van de tentoonstelling zal doorgaan op donderdag 5 februari 2015, samen met de uitreiking van de prijzen aan de winnaars.


(*) Alle ingezonden foto's zullen worden gepubliceerd op de Facebookpagina van het Centre de Prévention du Suicide (voor zover ze voldoen aan de voorwaarden van het onderhavige reglement).

 
 

Dringend nood aan een gesprek? bel de zelfmoordlijn 1813.
Meer info op http://www.zelfmoord1813.be.
In medewerking met CPZ - Centrum ter Preventie van Zelfdoding vzw